--

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEBSITE

I. Đăng kí tài khoản

Độc giả có thể xem thông tin và download các bài báo khoa học được đăng tải mà không cần tạo tài khoản. Tác giả gửi bài báo trên Tạp chí Khoa học – Đại học Mở thì phải tạo tài khoản. Tác giả chịu trách nhiệm về tài khoản tự tạo của mình.

Để đăng ký tài khoản, quý vị điền đầy đủ thông tin theo mẫu trên mục Đăng Ký ở phía góc trên bên phải trang web của Tạp chí, hoặc nhấn trực tiếp tại đây.

(Lưu ý: Các thông tin có dấu * là yêu cầu bắt buộc phải điền đầy đủ)

Hoàn tất bước đăng ký của quý vị bằng cách nhấn nút “Đăng ký” ở cuối trang.

Tên người dùng và mật khẩu đã được đăng ký sẽ được sử dụng trong suốt quá trình nộp bài trực tuyến cho Tạp chí. Tác giả hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính bảo mật của tài khoản.

Sau đó, bạn sẽ được dẫn trực tiếp đến trang chủ của người dùng.

II. Cập nhật Thông tin cá nhân và thay đổi Mật khẩu

1. Cập nhật Thông tin cá nhân

Khi có sự thay đổi về thông tin cá nhân so với đăng ký ban đầu, tác giả phải cập nhật lại theo mẫu trong mục “Sửa Hồ sơ cá nhân”.

2. Thay đổi Mật khẩu

Quý vị có thể thay đổi mật khẩu so với mật khẩu quý vị tự tạo ban đầu tại mục “Đổi Mật khẩu” ở trang tác giả.

III. Gửi bài

Tác giả vào mục GỬI BÀI trên thanh công cụ và làm theo hướng dẫn. Sau khi đăng nhập, bạn sẽ được chuyển đến trang chủ của tác giả và chọn mục Nộp bài mới tại cột Công việc của Tác giả. Hoặc sau khi Tác giả đã Đăng nhập có thể nhấn trực tiếp Tại đây để bắt đầu quy trình nộp bài.

Bước 1

Bắt đầu quy trình gửi bài viết là tác giả phải bảo đảm tất cả các điều kiện dành cho bài viết được nêu trong mục Điều kiện nộp bài

Tòa soạn sẽ yêu cầu Tác giả để lại lời nhắn gửi Tòa soạn những vấn đề liên quan đến bài viết như: Lời giới thiệu, thông tin về Tác giả (đồng Tác giả), các xung đột lợi ích tiềm ẩn cần được công bố, các Khuyến nghị dành cho Quy trình phản biện (các lý thuyết trọng tâm, lĩnh vực của bài viết, đề xuất Người phản biện về lĩnh vực nào là thích hợp,...)

Bước 2

Để Tải bài viết, tác giả thực hiện thao tác tải file bài viết vào cửa sổ bên dưới.

Bước 3

Nhập dữ liệu mô tả theo mẫu bên dưới.

Lưu ý:

Bước 4

Tác giả có thể tải các tập tin Phụ lục (nếu có) vào cửa sổ bên dưới.

Bước 5

Để hoàn tất việc nộp bài, tác giả cần Xác nhận kết thúc nộp bài.

IV. Theo dõi

Quá trình xử lý bài viết của Tác giả được thể hiện ở cột “Trạng thái”.

V. Chỉnh sửa

Sau khi nộp bài, nếu bài viết không thỏa mãn phạm vi và thể lệ của Tạp chí, Tác giả sẽ được yêu cầu chỉnh sửa bằng email từ Tòa soạn và nộp lại như 1 bài mới.

Sau khi có kết quả phản biện bài viết, tác giả sẽ nhận được email thông báo từ Toà soạn về việc chỉnh sửa theo ý kiến của Phản biện và Biên tập viên. File thông tin về các yêu cầu chỉnh sửa sẽ được tìm thấy ở mục “Yêu cầu của Tòa soạn (chỉnh sửa, phản hồi lại ý kiến của Phản biện/Biên tập)” trên trang tác giả (web trực tuyến của Tạp chí).

Tác giả liên lạc vui lòng tải phiên bản chỉnh sửa của bài viết kèm theo phiếu thuyết minh các điểm đã chỉnh sửa lên hệ thống trực tuyến của Tạp chí ở mục Tải lên phiên bản của Tác giả

Kết thúc quá trình phản biện, bài viết của quý vị sẽ chuyển qua giai đoạn biên tập. Khi nhận được email thông báo từ tòa soạn, Quý vị vào phần Biên tập và xem mục Biên tập bản thảo sơ bộ để rà soát, chỉnh sửa, và phản hồi đến Tòa soạn; tác giả sẽ nhận được email thông báo từ Tòa soạn cho việc soát lỗi lần cuối trước khi xuất bản