--

 

CHÍNH SÁCH TRUY CẬP TỰ DO

 

I. GIẤY PHÉP

Với định hướng hoạt động và phát triển theo hướng hội nhập và tham gia kết nối với hệ thống dữ liệu quốc gia và quốc tế, TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ (sau đây gọi tắt là Tạp chí) xác định tất cả các bài báo khoa học, các nghiên cứu được xuất bản chính là nguồn tài nguyên giáo dục mở (OER). Tạp chí đã tham gia tổ chức DOAJ; chính vì thế, Tạp chí cho phép độc giả truy cập tự do tất cả các ấn bản phẩm ngay sau khi xuất bản theo quy định của DOAJ.

Các tác giả và độc giả có thể tìm kiếm, xem, và tải toàn văn tất cả các bài viết bản điện tử được xuất bản trên Tạp chí mà không cần trả bất kỳ chi phí nào; đồng thời được phép sao chép, phân phối, trưng bày, và trình diễn tác phẩm và tạo ra các tác phẩm phái sinh dựa trên tác phẩm gốc với mục đích hợp pháp và phi thương mại khác kèm theo các trích dẫn nguồn đầy đủ, phù hợp với các điều khoản ràng buộc của giấy phép Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0). Điều khoản cụ thể như sau:

Ghi công (BY) - Phi thương mại (NC): Chỉ cho phép người sử dụng sao chép, chỉnh sửa, pha trộn và chia sẻ nội dung tác phẩm gốc cho mục đích phi lợi nhuận. Việc ghi công (BY) đòi hỏi người sử dụng bài báo được cấp phép phải ghi nhận tác giả gốc nhằm mục đích để các độc giả tôn trọng BẢN QUYỀN tác giả. Xem thêm tại trang sau: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.en.

II. CHIA SẺ DỮ LIỆU VÀ TÁI SỬ DỤNG DỮ LIỆU

Dữ liệu nghiên cứu được thu thập, quan sát cho các mục đích phân tích để sản xuất ra các kết quả nghiên cứu. Dữ liệu nghiên cứu có thể được tạo ra cho các mục đích khác nhau thông qua các quá trình khác nhau và có thể được chia thành các nhóm dữ liệu khác nhau: 

Dữ liệu nghiên cứu có thể ở các hình thức sau: 

Tạp chí là thành viên và tuân thủ các chính sách của DOAJ về truy cập mở. Tạp chí cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho tính mở, minh bạch và khả năng tái tạo của nghiên cứu. Tạp chí hỗ trợ và khuyến khích dữ liệu nghiên cứu được chia sẻ để độc giả có thể khám phá cũng như trích dẫn và dữ liệu nghiên cứu được công nhận là một sản phẩm trí tuệ có giá trị dựa trên nguyên tắc FAIR (Findability – Accessibility – Reproducibility – Integrity): 

1. Chia sẻ dữ liệu

Các chuyên trang của Tạp chí yêu cầu các tác giả chia sẻ dữ liệu và các thông tin khác hỗ trợ các kết quả trong bài báo bằng cách lưu trữ chúng trong một kho lưu trữ công cộng thích hợp như GitHub, Google Drive, Icloud,… Các tác giả được yêu cầu tuyên bố về việc độc giả có thể truy cập và sử dụng các dữ liệu có trong bài báo của tác giả bao gồm liên kết đến kho lưu trữ mà họ đã sử dụng, tuyên bố này có thể được đính kèm trực tiếp trong bài báo. Dữ liệu được chia sẻ sẽ phải được trích dẫn theo nguyên tắc của giấy phép Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0).

2. Tái sử dụng dữ liệu

Tạp chí tuân thủ các hướng dẫn của COPE về khả năng tái sử dụng và nhân rộng dữ liệu. Cụ thể: 

Các tác giả được yêu cầu đọc kỹ Chính sách xử lý các cáo buộc về hành vi sai trái trong nghiên cứu trước khi tái sử dụng dữ liệu nghiên cứu.

Về vấn đề Nhà xuất bản khác xuất bản lại bài báo mà Tạp chí đã xuất bản cần tuân thủ các điều kiện sau: