--

 

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP
TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ


Chủ tịch Hội đồng
GS. TS. Nguyễn Minh Hà
Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Phó chủ tịch Hội đồng
GS. TS. Lê Huyền Ái Thúy
Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

PGS. TS. Nguyễn Trọng Phước
Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

TS. Trương Hoàng Vinh
Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thành viên

GS. TS. Abdelouahed Tounsi
Đại học Sidi Bel AbbesAlgeria

PGS. TS. Bùi Quốc Tính
Tokyo Institute of Technology, Nhật Bản

PGS. TS. Cao Văn Vui
Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

TS. Đào Như Ngọc
Sejong University, Korea

GS. TS. Denis Hamad
University of the Littoral Opal Coast, France

PGS. TS. Dương Hồng Thẩm
Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

GS. TS. Eko Susetyarini, M. Si.
Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

GS. TS. Fadi Dornaika
Universidad del País Vasco, Spain

TS. Harinathan Balasundaram
Saraswathi Narayanan College, Madurai, Tamilnadu, India

GS. TS. Joseph Constantin
Lebanese University, Lebanon

PGS. TS. Kittikhun Meethongjan
Suan Sunandha Rajabhat University, Thailand

PGS. TS. Laith Abualigah
Đại học Amman Arab, Jordan

TS. Lao Đức Thuận
Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

TS. Lê Đăng Giáp
University of California, USA

TS. Lê Quang Minh
Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

PGS. TS. Lê Thanh Cường
Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

TS. Lê Trọng Nhân
Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

TS. Lê Xuân Trường
Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

PGS. TS. Lương Văn Hải
Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Bảo Châu
Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

PGS. TS. Nguyễn Phú Bình
Victoria University of Wellington, New Zealand

GS. TS. Nguyễn Thanh Thủy
Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam

PGS. TS. Nguyễn Thời Trung
Trường Đại học Văn Lang, Việt Nam

TS. Nguyễn Trí Hải
Seoul National University of Science and Technology, Korea

GS. TS. Nguyễn Xuân Hùng
Trường Đại học Công Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

TS. Phan Thị Thu Hồng
Trường Đại học FPT Đà Nẵng, Việt Nam

TS. Phan Trần Minh Khuê
Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

TS. Samir Khatir
Đại học Ghent, Bỉ

GS. TS. Tạ Ngọc Đôn
Bộ Giáo dục & Đào tạo, Hà Nội, Việt Nam

TS. Tanett Pongtheerat
Rangsit University International College, Thái Lan