--
Trang Bìa
18 (2) 2023

Thông báo/Tin tức

Năm 2023, Hệ thống trích dẫn khoa học các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN Citation Index – ACI) thực hiện tái đánh giá các tạp chí đã được chấp thuận chỉ mục trong hệ thống ACI. Ngày 25 tháng 7 năm 2023, tại Bangkok, Thái Lan, ACI đã ra thông báo kết quả đánh giá lại: trong tổng số 661 tạp chí của các nước Đông Nam Á có 405 tạp chí đạt chuẩn, 256 tạp chí bị loại khỏi ACI.

Xem chi tiết

MỤC ĐÍCH - PHẠM VI

TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ (sau đây gọi tắt là Tạp chí) là tạp chí học thuật chuyên ngành, có phản biện kín hai chiều và truy cập mở. Tạp chí hoạt động và phát triển theo hướng hội nhập và tham gia kết nối với hệ thống dữ liệu quốc gia và quốc tế; các đối tượng độc giả chính của Tạp chí là những người làm công tác nghiên cứu trong các lĩnh vực thuộc phạm vi của Tạp chí.

Tạp chí là nơi công bố các công trình nghiên cứu khoa học hoàn chỉnh bao gồm các lĩnh vực: Công nghệ thông tin, Sinh học, Xây dựng - Kiến trúc - Cơ học. Tạp chí khuyến khích các nhà khoa học công bố các công trình nghiên cứu dựa trên việc sử dụng các phương pháp, công nghệ & kỹ thuật mới; các kết quả nghiên cứu có tác động lớn đến các địa phương, quốc gia, quốc tế; đồng thời chào đón các nghiên cứu có tính đặc thù về điều kiện kinh tế xã hội & cơ chế quản lý, các lĩnh vực ít được nghiên cứu.

Các lĩnh vực cụ thể bao gồm:

  • Công nghệ thông tin: Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính, Hệ thống thông tin, Công nghệ phần mềm, Truyền thông và mạng máy tính, Công nghệ thông tin, An toàn thông tin.

  • Sinh học: Thực vật học, Động vật học, Ký sinh trùng học, Côn trùng học, Sinh thái học, Vi sinh vật học, Sinh lý người và động vật, Sinh lý thực vật, Hóa sinh học, Lý sinh học, Di truyền học, Tế bào - Mô - Phôi, Thủy sinh vật học, Sinh học môi trường, Sinh học thực phẩm, Sinh học phân tử, Nhân chủng học, Công nghệ sinh học, Sinh học đất, Tin sinh học, Sinh học bảo tồn, Sinh nông học, Sinh y học, Sinh dược học.

  • Xây dựng - Kiến trúc - Cơ học: Kỹ thuật xây dựng, Quản lý xây dựng, Hạ tầng kỹ thuật và Kỹ thuật môi trường, Kiến trúc và Quy hoạch, Cơ học, Cơ điện tử, Thủy lực.

 

Lịch xuất bản của TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ (Áp dụng từ 2024)

  • Issue 1
    • Ngày xuất bản: tháng 04
  • Issue 2
    • Ngày xuất bản: tháng 09
 

Số mới ra: 18 (2) 2023

Bài viết của số tạp chí

Author(s): Trương Thị Tinh Tươm, Nguyễn Viết Chánh, Phan Thị Phượng Trang, Đặng Thanh Dũng
Author(s): Hồ Thiên Hoàng, Nguyễn Thị Uyên Thanh, Quan Quốc Đăng, Bùi Đình Thạch
Author(s): Từ Khởi Thành, Ngô Hoàng Long, Phạm Thị Hải Hà, Châu Thị Nhã Trúc
Author(s): Như Xuân Thiện Chân
Author(s): Vũ Thị Liên, Li Phô Xa Na Xay, Quàng Văn Tuấn, Lò Văn Sung
Xem tất cả bài viết