--

11 (1) 2021


Author(s): Nguyen Tran Dong Phuong
DOI: 10.46223/HCMCOUJS.tech.en.11.1.560.2021
View Counter: | 5 | times
PDF
pp. 3-10
Author(s): Truong Quoc Tat, Nguyen Duy Khanh
DOI: 10.46223/HCMCOUJS.tech.en.11.1.1736.2021
View Counter: | 0 | times
PDF
pp. 11-20
Author(s): Ho Ta Giap, Phan Ngoc Han, Tran Le Duy Phuong, Phung Thi Thu Phung, Vu Van Van
DOI: 10.46223/HCMCOUJS.tech.en.11.1.1238.2021
View Counter: | 0 | times
PDF
pp. 21-29
Author(s): Vo Thi Minh Thao, Nguyen Thi Canh, Nguyen Lu Nguyet Hang, Nguyen Minh Khanh, Nguyen Ngoc Phi, Pham Thi Ai Niem, Tran Tuan Anh, Nguyen Thi Hanh Nguyen, Nguyen Tan Duc
DOI: 10.46223/HCMCOUJS.tech.en.11.1.1622.2021
View Counter: | 5 | times
PDF
pp. 30-44
Author(s): Duong Hong Tham, Truong Nhu Manh
DOI: 10.46223/HCMCOUJS.tech.en.11.1.1405.2021
View Counter: | 2 | times
PDF
pp. 45-64