--

Điền vào mẫu dưới đây để đăng ký.

Nếu quý vị đã đăng ký, Vui lòng nhấp chuột vào đây.

Mẫu đăng ký

Để nhập thông tin dưới đây bằng các ngôn ngữ khác, trước hết hãy chọn ngôn ngữ.
Tên người dùng chỉ được sử dụng chữ cái in thường, chữ số và dấu trừ (-) hoặc gạch dưới (_).
Mật khẩu phải có ít nhất 6 ký tự.
  Lê Thùy Dương = LTD

Cam kết về bảo mật thông tin cá nhân

(Website https://orcid.org hỗ trợ cung cấp số định danh, các thông số nghiên cứu, các bản thảo khoa học quan trọng và liên kết giữa các hoạt động chuyên môn của nhà nghiên cứu với ORCID để đảm bảo các sản phẩm nghiên cứu của các nhà khoa học luôn được công nhận)

(VD: bằng cấp chuyên môn, kinh nghiệm nghiên cứu, các giải thưởng học thuật, và các định hướng nghiên cứu)
Ngôn ngữ

: Nhận thông báo qua email khi tạp chí phát hành số mới.
: Có thể gửi các bài viết cho tạp chí.
: Sẵn sàng phản biện chuyên gia đối với các bài nộp cho tạp chí. Vui lòng cho biết các lĩnh vực phản biên quan tâm (các lĩnh vực và phương pháp nghiên cứu độc lập).

* Thông tin bắt buộc

Cam kết về bảo mật thông tin cá nhân

Các thông tin mà tác giả cung cấp cho Tòa soạn sẽ không được cung cấp cho bên thứ ba nào khác, hoặc dùng vào bất cứ mục đích nào khác.