--

Cơ quan chủ quản: Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

Cơ quan xuất bản: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 97 Võ Văn Tần, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM, Việt Nam

Điện thoại/Fax: (+84)28 39 333 688

Website: http://journalofscience.ou.edu.vn/ | Email: journalofscience@ou.edu.vn

Giấy phép Hoạt động Tạp chí in và Tạp chí điện tử số: 1489/GP-BTTTT. Do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-08-2021.