--


CHÍNH SÁCH PHẢN BIỆN

Tạp chí thực hiện chính sách phản biện kín hai chiều (double blind) để nâng cao chất lượng các bản thảo được xuất bản bởi Tạp chí. Tác giả và chuyên gia phản biện sẽ được ẩn danh; mọi thông tin trao đổi sẽ phải thông qua Tòa soạn.

Việc lựa chọn chuyên gia phản biện dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm: lĩnh vực nghiên cứu, chuyên môn, sự giới thiệu của các chuyên gia trong ngành, cũng như kinh nghiệm trong quá trình cộng tác với Tạp chí. Tạp chí hoan nghênh các đề xuất từ phía tác giả về những chuyên gia phản biện phù hợp cho bản thảo của mình. Tạp chí đánh giá cao sự đóng góp của các chuyên gia phản biện đã dành thời gian góp ý, chỉnh sửa, hoàn thiện các bản thảo. Các chuyên gia phản biện có mối quan hệ tài chính/phi tài chính quá gần với tác giả/ đề tài nghiên cứu, hoặc có tồn tại sự cạnh tranh về lợi ích, sẽ không được lựa chọn để phản biện bản thảo. Tạp chí khuyến khích các chuyên gia phản biện thông báo đến Tạp chí nếu phát hiện có sự xung đột lợi ích xảy ra.

Các bản thảo vượt qua vòng sơ duyệt mới được gửi đi phản biện chính thức. Việc đánh giá bản thảo và gửi lại kết quả phản biện đều được thực hiện một cách bảo mật thông qua hệ thống trang web trực tuyến của Tạp chí.

Bất kể trong trường hợp nào, các chuyên gia phản biện có trách nhiệm bảo đảm tính bảo mật cho tất cả các tài liệu trong quá trình phản biện. Chuyên gia phản biện không được chia sẻ các đánh giá hoặc thông tin về bản thảo với bất kỳ ai hoặc liên hệ trực tiếp với tác giả mà không có được sự đồng ý của Tổng biên tập.

Khi nhận được lời mời từ Tòa soạn, chuyên gia phản biện cần: (1) bảo đảm bản thảo phù hợp đúng lĩnh vực chuyên môn của phản biện; (2) bảo đảm các chính sách mà Tạp chí đã công bố; (3) đáp ứng thời gian trả lời phản biện (tối đa 20 ngày đối với vòng một và 07 ngày đối với vòng hai), (4) và các vấn đề liên quan đến việc xung đột lợi ích tiềm ẩn. Tùy theo việc thỏa mãn bốn điều kiện nêu trên và các lý do cá nhân khác, chuyên gia lựa chọn việc chấp nhận hay từ chối lời mời phản biện từ Tòa soạn.

Chuyên gia phản biện sẽ cho ý kiến nhận xét, thẩm định nội dung khoa học và hình thức của bài báo một cách khách quan, trung thực, trên tinh thần tự nguyện, tự do học thuật, bảo mật thông tin, dựa theo Mẫu phiếu phản biện được cung cấp bởi Tòa soạn. Các khuyến nghị, nhận xét nhằm mục đích giúp các tác giả hoàn thiện, nâng cao chất lượng bản thảo để đáp ứng yêu cầu duyệt đăng của Tạp chí. Trên cơ sở đánh giá bản thảo bản thảo, chuyên gia phản biện có ý kiến kết luận về việc chấp nhận, từ chối, hoặc yêu cầu tác giả chỉnh sửa, bổ sung bản thảo. Sau khi nhận được kết quả nhận xét, Tạp chí có thể yêu cầu chuyên gia phản biện hỗ trợ cung cấp thêm các ý kiến, trao đổi khác về bản thảo để hoàn thiện quá trình phản biện.

Quyết định cuối cùng: Sau cùng, biên tập viên sẽ cân nhắc các khuyến nghị của các phản biện để đưa ra các yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung, trao đổi với tác giả nếu cần thiết.

 

LƯU ĐỒ QUY TRÌNH PHẢN BIỆN

 

 STT TÊN CÔNG VIỆC                                        LƯU ĐỒ                                          NGƯỜI THỰC HIỆN THỜI GIAN BIỂU MẪU

  1

 Quy trình phản biện bản thảo

 Sau khi bản thảo đã qua sơ duyệt, bản thảo bắt đầu qua công đoạn phản biện

 Bước 1:

 Tổng biên tập phân công hoặc phân quyền cho biên tập viên chính/biên tập viên chuyên mục mời người phản biện trên cơ sở danh sách phản biện đã được Tổng biên tập phê duyệt. Thời gian phản hồi của biên tập viên và người phản biện tối đa là 03 ngày

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tòa soạn (Biên tập, thư ký)  ≤ 3 ngày  AF
  2

 Bước 2:

 Tạp chí thực hiện chính sách phản biện kín hai chiều. tác giả và người phản biện sẽ được ẩn danh. Các thông tin trao đổi giữa phản biện và tác giả phải thông qua trang thông tin điện tử của Tạp chí. Các biên tập viên, thư ký Tòa soạn sẽ theo dõi và kiểm soát quá trình này;

 Giai đoạn phản biện được tính từ khi người phản biện chấp nhận lời mời thực hiện công tác phản biện từ Tòa soạn. Thời gian tối đa cho một người hoàn thành một lần phản biện một bài báo vòng một là 20 ngày, vòng hai là 07 ngày (trừ các các trường hợp đặc biệt).

 Biên tập viên,
 Tác giả phản hồi

 ≤ 3 ngày  
  3

 Bước 3:

 Sau khi có kết quả phản biện lần 1, vòng 1. Dựa vào đề xuất của phản biện, biên tập viên được phân quyền hoặc Tổng biên tập quyết định kết quả bản thảo với 4 lựa chọn: (1). Chấp nhận bản thảo mà không cần chỉnh sửa; (2). Cần chỉnh sửa và nộp lại; (3). Cần chỉnh sửa và nộp để phản biện lại (vòng 2); (4). Từ chối bản thảo. Một lần phản biện cho một bài báo có thể có một hoặc hai vòng phản biện dựa trên đề xuất đề xuất của phản biện vòng 1 và do Tổng biên tập, hoặc phân quyền cho Biên tập viên quyết định.

 Kết quả phản biện sẽ thể hiện trên thanh trạng thái bản thảo, tác giả có thể theo dõi. Đồng thời, Toà soạn sẽ gửi email về quyết định của biên tập viên (1 trong 4 lựa chọn) về kết quả phản biện và các nội dung yêu cầu phải chỉnh sửa, (nếu là các lựa chọn (2), (3) và lý do từ chối nếu là lựa chọn (4).

 Phản biện

 

Phản biện (Vòng 2)

 ≤ 20 ngày

 

≤ 7 ngày

 RF

 

 

 4

 Bước 4:

 Trong trường hợp quyết định của Tổng biên tập hoặc Biên tập viên phân quyền về kết quả phản biện 1, vòng 1 là lựa chọn (2) và (3), Tác giả phải thực hiện việc chỉnh sửa bản thảo theo các nội dung yêu cầu trong thời gian quy định là 10 ngày. Đối với lựa chọn (3), vòng 2 phản biện được thực hiện và quay về chu trình phản biện 1 như vòng 1. Trong trường hợp bản thảo có 2 hoặc 3 phản biện thì quy trình như phản biện 1.

 Một bài báo có thể có từ một, hai, hoặc ba Người phản biện. Thời gian phản biện của các phản biện là song song hoặc nối tiếp do Tổng biên tập hoặc biên tập viên phân quyền quyết định cho mỗi bản thảo. Một bài báo có thể có một hoặc hai vòng phản biện do đề xuất của phản biện vòng một và do Tổng biên tập, hoặc phân quyền cho biên tập viên chính hay biên tập viên chuyên mục quyết định.

 Tất cả các quyết định của Tổng biên tập hoặc Biên tập viên về các kết quả phản biện đều được thể hiện trên thanh trạng thái của bản thảo và email thông báo đến tác giả.

 Sau khi bản thảo đã hoàn thành công đoạn phản biện, thanh trạng thái bản thảo sẽ thể hiện “chờ biên tập”: Bản thảo tiếp tục bước vào công đoạn biên tập sau phản biện.

 Tác giả  ≤ 10 ngày  EF
...

...

...

... ... ...