--


Lễ kỷ niệm “15 năm thành lập Tạp chí khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh"

 

Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh chính thức được Bộ Văn hóa Thông tin nay là Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép hoạt động báo chí in số 169/GP-BVHTT ngày 15-11-2006. Ngày 15-09-2011, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép Hoạt động báo chí in theo Quyết định số 1489/GP-BTTTT Ngày 30-08-2021, Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép Hoạt động Tạp chí in và Tạp chí điện tử theo Quyết định số 559/GP-BTTTT. Như vậy, từ khi được cấp Giấy phép hoạt động báo chí in đa ngành đầu tiên năm 2006 đến nay, sau 15 năm thành lập và phát triển, Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép Hoạt động Tạp chí in và Tạp chí điện tử cho 6 chuyên mục tương ứng 3 lĩnh vực chuyên ngành với 2 ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt riêng biệt.

MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA

THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

  1. Thời gian dự kiến: 08h30 – 11h00, dự kiến ngày 06/11/2021 (cụ thể qua thư mời);
  2. Địa điểm: Hội trường 202, số 35 – 37 Hồ Hảo Hớn, phường Cô Giang, quận 1, (hoặc P. 601, 97 Võ Văn Tần, Q.3, Tp. HCM – Sẽ công bố cụ thể qua thư mời);
  3. Dự kiến tổ chức trực tiếp và trực tuyến.

THÀNH PHẦN THAM DỰ

  1. Đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Lãnh đạo cục Báo chí, Lãnh đạo HĐCDGSNN
  2. Lãnh đạo các cơ quan Tạp chí khoa học các trường bạn
  3. Lãnh đạo nhà trường;Lãnh đạo các đơn vị, phòng ban, khoa của Nhà trường;
  4. Hội đồng Biên tập Tạp chí qua các thời kỳ;
  5. Các Thầy cô, nhà khoa học, các tác giả phản biện, biên tập  trong và ngoài trường tham gia, cộng tác với Tạp chí;
  6. Các độc giả quan tâm tham dự;

DỰ KIẾN NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH (TRỰC TIẾP HOẶC TRỰC TUYẾN)

9g30 - 9g40

Nghi lễ khai mạc sự kiện

9g40 - 9g45

Phát biểu khai mạc của Hiệu trưởng

9g45 - 9g55

Tổng biên tập trình bày Báo cáo các cột mốc trên chặng đường 15 năm hình thành và phát triển Tạp chí khoa học.

9g55 - 10g15

Tư liệu phim ngắn: “15 năm hình thành và phát triển Tạp chí khoa học” qua các nhà quản lý, các nhà khoa học, các phản biện, các biên tập, các tác giả, độc giả.

10g15 - 10g25

Phát biểu của lãnh đạo Bộ GD&ĐT/Bộ TT&TT, Cục Báo chí Bộ TT&TT

10g25 - 10g35

Công bố và trao quyết định khen thưởng
Tri ân những người sáng lập và HĐBT, TBT Tạp chí khoa học, Tập san khoa học, Bản tin nội bộ qua các thời kỳ

10g35 - 10g45

Công bố và trao quyết định khen thưởng
Ghi nhận sự đóng góp của Thường trực Ban biên tập, Thư ký tòa soạn, các tác giả, phản biện, biên tập 

10g45 - 10g50

Phát biểu cảm ơn của Tổng biên tập

10g50 - 11g00

Bế mạc và chụp ảnh lưu niệm