--


 

                 

Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh chính thức được Bộ Văn hóa Thông tin nay là Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép hoạt động báo chí in số 169/GP-BVHTT ngày 15-11-2006. Ngày 15-09-2011, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép Hoạt động báo chí in theo Quyết định số 1489/GP-BTTTT Ngày 30-08-2021, Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép Hoạt động Tạp chí in và Tạp chí điện tử theo Quyết định số 559/GP-BTTTT. Như vậy, từ khi được cấp Giấy phép hoạt động báo chí in đa ngành đầu tiên năm 2006 đến nay, sau 15 năm thành lập và phát triển, Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép Hoạt động Tạp chí in và Tạp chí điện tử cho 6 chuyên mục tương ứng 3 lĩnh vực chuyên ngành với 2 ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt riêng biệt.

MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA

THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

  1. Hình thức tổ chức: Buổi lễ được tổ chức trực tuyến và trực tiếp (trực tiếp đối với khách mời là các Thầy Cô đang công tác tại trường, theo quy định giãn cách của thành phố).
  2. Thời gian: 09h30 – 11h00, ngày 06/11/2021
  3. Địa điểm: 
  4. Buổi lễ sẽ được phát trực tiếp trên Fanpage Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (Facebook: https://www.facebook.com/TruongDaiHocMo) và truyền tải đến Website trực tuyến https://journalofscience.ou.edu.vn/ của Tạp chí.

THÀNH PHẦN THAM DỰ

  1. Đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Lãnh đạo cục Báo chí, Lãnh đạo HĐCDGSNN
  2. Lãnh đạo một số Trường Đại học và Tạp chí khoa học
  3. Lãnh đạo nhà trường; Lãnh đạo các đơn vị, phòng ban, khoa của Nhà trường;
  4. Hội đồng Biên tập Tạp chí qua các thời kỳ;
  5. Các Thầy cô, nhà khoa học, các tác giả phản biện, biên tập  trong và ngoài trường tham gia, cộng tác với Tạp chí;
  6. Các độc giả quan tâm tham dự;

DỰ KIẾN NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH (TRỰC TIẾP HOẶC TRỰC TUYẾN)

09g30 - 09g40

Nghi lễ khai mạc sự kiện

09g40 - 09g45

Phát biểu khai mạc của Hiệu trưởng

09g45 - 09g55

Tổng biên tập trình bày Báo cáo các cột mốc trên chặng đường 15 năm hình thành và phát triển Tạp chí khoa học.

09g55 - 10g15

“15 năm hình thành và phát triển Tạp chí khoa học” qua góc nhìn của các nhà quản lý, các nhà khoa học, các phản biện, các biên tập, các tác giả, độc giả.

10g15 – 10g20

Công bố Tạp chí được công nhận vào Hệ thống trích dẫn ACI và được công nhận vào Hệ thống thư mục tiếp cận mở quốc tế DOAJ

10g20 - 10g25

Phát biểu của lãnh đạo (Ông Nguyễn Văn Hiếu – Phó Cục trưởng Cục Báo chí – Bộ Thông tin và Truyền thông)

10g25 - 10g45

Công bố và trao quyết định khen thưởng, kỷ niệm chương cho các Tạp chí khoa học và các cá nhân có đóng góp cho sự phát triển của Tạp chí

10g45 - 10g50

Phát biểu cảm ơn của Tổng biên tập

10g50 - 11g00

Bế mạc và chụp ảnh lưu niệm