--

Cung cấp địa chỉ số DOI cho các ấn phẩm khoa học xuất bản tại Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

Tạp chí khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo đến quý độc giả, tác giả: từ 01/04/2020, Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh chính thức trở thành thành viên của tổ chức Crossref – Cơ quan đăng ký nhận dạng đối tượng kỹ thuật số (Digital Object Identifier – DOI) chính thức của Tổ chức DOI quốc tế (International DOI Foundation) cho phép kết nối các công trình được xuất bản trên Tạp chí với mạng lưới toàn cầu gồm 15.072 thành viên từ 118 quốc gia trên thế giới. Trên cơ sở đó, tất cả các bài báo từ năm 2018 được Tạp chí xét duyệt xuất bản đều được cấp địa chỉ số DOI (Digital Object Identifier) nhằm tăng khả năng tìm kiếm, truy cập, kết nối, trích dẫn của các bài báo được xuất bản bởi Tạp chí.

<< Các thông báo khác...