--

Thông báo/Tin tức: TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MÌNH NẰM TRONG DANH MỤC CÁC TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐƯỢC PHÊ DUYỆT TĂNG ĐIỂM CÔNG TRÌNH NĂM 2021 & 2022

 
Theo Quyết định số 26/QĐ-HĐGSNN ngày 08/11/2021, của Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước về việc phê duyệt Danh mục Tạp chí Khoa học được tính điểm, tăng điểm năm 2021, và Quyết định số 42/QĐ-HĐGSNN ngày 06/07/2022, của Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước về việc phê duyệt Danh mục Tạp chí Khoa học được tính điểm, tăng điểm năm 2022, Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh có 02 ngành được tăng điểm...  

Thông báo/Tin tức: THÔNG BÁO NGƯNG TẶNG TẠP CHÍ ĐẾN TÁC GIẢ

 
Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh xin trân trọng thông báo: kể từ tháng 07/2022, Tạp chí sẽ không gửi bản in Tạp chí đến các tác giả như trước đây. Các tác giả có thể tải các bài báo trên hệ thống trực tuyến của Tạp chí.

Trân trọng cám ơn.
 

Thông báo/Tin tức: THÔNG BÁO VỀ VIỆC RÚT BÀI VIẾT: "TEACHING ENGLISH VOCABULARY TO YOUNG LEARNERS THROUGH TOTAL PHYSICAL RESPONSE METHOD"

 
- Kể từ ngày 04/04/2022, bài viết "TEACHING ENGLISH VOCABULARY TO YOUNG LEARNERS THROUGH TOTAL PHYSICAL RESPONSE METHOD” không còn hiệu lực trong Tạp chí Ho Chi Minh City Open University Journal of Science - Social Sciences; đồng nghĩa với việc Tạp chí không còn xuất bản và đăng tải bài viết này trên cả 2 phiên bản bản in và bản điện tử...  

Thông báo/Tin tức: TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐƯỢC CHẤP NHẬN THAM GIA HỆ THỐNG TRÍCH DẪN ACI

 
Ngày 25/10/2021, Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh - Khoa học Xã hội được chấp nhận vào hệ thống trích dẫn ACI.

Ngày 29/10/2021, Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh - Kinh tế và Quản trị kinh doanh được chấp nhận vào hệ thống trích dẫn ACI.

Chi tiết: The accepted journals for indexing in the ACI database in October 2021 (October 31st, 2021)
 

Thông báo/Tin tức: TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐƯỢC CHẤP NHẬN THAM GIA HỆ THỐNG THƯ MỤC TẠP CHÍ TRUY CẬP MỞ QUỐC TẾ DOAJ

 
Đến tháng 08/2021, Tạp chí Khoa học trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh có 06 Tạp chí chuyên ngành được chấp nhận vào hệ thống quốc tế Thư mục các Tạp chí tiếp cận mở DOAJ (Directory of Open Access Journals). Việc gia nhập DOAJ tạo điều kiện cho Tạp chí Khoa học – Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường khả năng hiển thị và tiếp cận đến giới học thuật nhờ tính năng truy cập mở trên toàn cầu...  

Thông báo/Tin tức: QUYẾT ĐỊNH SỐ 559/GP-BTTTT: BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TẠP CHÍ IN VÀ TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ MỚI CHO TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 
Ngày 15-11-2006, Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh chính thức được Bộ Văn hóa Thông tin nay là Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép hoạt động báo chí in số 169/GP-BVHTT. Ngày 15-09-2011, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp lại giấy phép Hoạt động báo chí in theo Quyết định số 1489/GP-BTTTT. Đến nay, Tạp chí đã hoạt động được 15 năm và đã khẳng định được vai trò và vị trí của mình trong cộng đồng các tạp chí khoa học Việt Nam...  

Thông báo/Tin tức: CÁC TẠP CHÍ KHOA HỌC CHUYÊN NGÀNH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐƯỢC XẾP HẠNG TRONG CÔNG BỐ XẾP HẠNG CHỈ SỐ ẢNH HƯỞNG (IMPACT FACTOR) CỦA CÁC TẠP CHÍ KHOA HỌC VIỆT NAM NĂM 2020

 
Tạp chí Khoa học của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh có 06 Tạp chí chuyên ngành được xếp hạng trong Công bố xếp hạng chỉ số ảnh hưởng của hơn 80 Tạp chí Khoa học ở Việt Nam, được xem xét đưa vào bảng xếp hạng trong hơn 600 Tạp chí Khoa học và hơn 400 Tạp chí trong danh mục Tạp chí tính điểm công trình khoa học của Hội đồng Giáo sư Nhà nước...  

Thông báo/Tin tức: TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH TRUY CẬP TỰ DO

 
Nhằm nỗ lực không ngừng để phát triển theo hướng hội nhập, tiếp cận với các thông lệ quốc tế trong xuất bản các công trình khoa học, và tham gia kết nối với hệ thống dữ liệu quốc gia và quốc tế, từ 01/05/2021,...  

Thông báo/Tin tức: TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MÌNH NẰM TRONG DANH MỤC CÁC TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐƯỢC PHÊ DUYỆT TĂNG ĐIỂM CÔNG TRÌNH NĂM 2020

 
Vào ngày 30/06/2020, theo Quyết định số 18/QĐ-HĐGSNN của Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước về việc phê duyệt Danh mục Tạp chí Khoa học được tính điểm, tăng điểm năm 2020, Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh có 02 ngành được tăng điểm từ năm 2020, cụ thể:

1. Ngành Kinh tế: tăng lên 0,75 điểm

2. Ngành Giáo dục học: tăng lên 0,75 điểm

...
 

Thông báo/Tin tức: GIẤY PHÉP SỐ 03/GP-TTĐT: CHO PHÉP TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THIẾT LẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP

 
Cục Phát Thanh, Truyền Hình và Thông tin điện tử - Bộ thông tin và Truyền thông cho phép Tạp chí Khoa học Đại học mở Thành phố Hồ Chí Minh thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng...  

Thông báo/Tin tức: CÔNG VĂN SỐ 01/TTHKCN-ISSN: CẤP CHO TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH MÃ SỐ CHUẨN QUỐC TẾ e-ISSN CHO 6 XUẤT BẢN PHẨM ĐIỆN TỬ

 
Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp cho Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh mã số chuẩn quốc tế e-ISSN (electronic International Standard Serial Number) cho 6 Xuất bản phẩm điện tử theo công văn số 01/TTKHCN-ISSN cấp ngày 18-01-2021  

Thông báo/Tin tức: CÔNG VĂN SỐ 34/TTKHCN-ISSN: CẤP CHO TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH MÃ SỐ CHUẨN QUỐC TẾ ISSN CHO 6 XUẤT BẢN PHẨM

 
Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp 06 mã số ISSN cho 6 tạp chí chuyên ngành, dựa trên cơ sở kế thừa mã số ISSN đã được cấp cho Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh năm 2009, ...  

Thông báo/Tin tức: QUYẾT ĐỊNH SỐ 922/QĐ-BTTTT: TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 
Vào ngày 01/06/2020, Theo đề nghị của Vụ Thi đua - Khen thưởng, Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định tặng thưởng bằng khen cho Tập thể Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lĩnh vực Báo chí năm 2019.  

Thông báo/Tin tức: Quy định về vệc trích dẫn và chống đạo văn các sản phẩm học thuật tại Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

 
Nhằm nâng cao chất lượng, tính trung thực và giá trị của các ấn phẩm khoa học được xét duyệt và xuất bản tại Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí trân trọng thông báo đến quý độc giả, tác giả: tất cả các sản phẩm học thuật sẽ được quản lý, kiểm soát và xử lý vấn đề đạo văn thông qua phần mềm kiểm tra Turnitin.
Các tác giả có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc những quy định trích dẫn chính xác tác phẩm nguồn, đảm bảo về tính trung thực trong khoa học và tuân thủ theo Luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam và Quốc tế.
 

Thông báo/Tin tức: Cung cấp địa chỉ số DOI cho các ấn phẩm khoa học xuất bản tại Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

 
Tạp chí khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo đến quý độc giả, tác giả: từ 01/04/2020, Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh chính thức trở thành thành viên của tổ chức Crossref – Cơ quan đăng ký nhận dạng đối tượng kỹ thuật số (Digital Object Identifier – DOI) chính thức của Tổ chức DOI quốc tế (International DOI Foundation)...  
1 - 15 trong số 15 mục