--

Thông báo/Tin tức: GIẤY PHÉP SỐ 03/GP-TTĐT: CHO PHÉP TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THIẾT LẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP

Đã đăng: 2021-03-26
 
Cục Phát Thanh, Truyền Hình và Thông tin điện tử - Bộ thông tin và Truyền thông cho phép Tạp chí Khoa học Đại học mở Thành phố Hồ Chí Minh thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng...  

Thông báo/Tin tức: CÔNG VĂN SỐ 01/TTHKCN-ISSN: CẤP CHO TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH MÃ SỐ CHUẨN QUỐC TẾ e-ISSN CHO 6 XUẤT BẢN PHẨM ĐIỆN TỬ

Đã đăng: 2021-03-26
 
Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp cho Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh mã số chuẩn quốc tế e-ISSN (electronic International Standard Serial Number) cho 6 Xuất bản phẩm điện tử theo công văn số 01/TTKHCN-ISSN cấp ngày 18-01-2021  

Thông báo/Tin tức: CÔNG VĂN SỐ 34/TTKHCN-ISSN: CẤP CHO TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH MÃ SỐ CHUẨN QUỐC TẾ ISSN CHO 6 XUẤT BẢN PHẨM

Đã đăng: 2021-03-26
 
Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp 06 mã số ISSN cho 6 tạp chí chuyên ngành, dựa trên cơ sở kế thừa mã số ISSN đã được cấp cho Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh năm 2009, ...  

Thông báo/Tin tức: TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MÌNH NẰM TRONG DANH MỤC CÁC TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐƯỢC PHÊ DUYỆT TĂNG ĐIỂM CÔNG TRÌNH NĂM 2020

Đã đăng: 2020-07-08
 
Vào ngày 30/06/2020, theo Quyết định số 18/QĐ-HĐGSNN của Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước về việc phê duyệt Danh mục Tạp chí Khoa học được tính điểm, tăng điểm năm 2020, Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh có 02 ngành được tăng điểm từ năm 2020, cụ thể:

1. Ngành Kinh tế: tăng lên 0,75 điểm

2. Ngành Giáo dục học: tăng lên 0,75 điểm

...
 

Thông báo/Tin tức: QUYẾT ĐỊNH SỐ 922/QĐ-BTTTT: TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Đã đăng: 2020-06-07
 
Vào ngày 01/06/2020, Theo đề nghị của Vụ Thi đua - Khen thưởng, Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định tặng thưởng bằng khen cho Tập thể Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lĩnh vực Báo chí năm 2019.  

Thông báo/Tin tức: Quy định về vệc trích dẫn và chống đạo văn các sản phẩm học thuật tại Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

Đã đăng: 2020-05-19
 
Nhằm nâng cao chất lượng, tính trung thực và giá trị của các ấn phẩm khoa học được xét duyệt và xuất bản tại Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí trân trọng thông báo đến quý độc giả, tác giả: tất cả các sản phẩm học thuật sẽ được quản lý, kiểm soát và xử lý vấn đề đạo văn thông qua phần mềm kiểm tra Turnitin.
Các tác giả có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc những quy định trích dẫn chính xác tác phẩm nguồn, đảm bảo về tính trung thực trong khoa học và tuân thủ theo Luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam và Quốc tế.
 

Thông báo/Tin tức: Cung cấp địa chỉ số DOI cho các ấn phẩm khoa học xuất bản tại Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

Đã đăng: 2020-05-19
 
Tạp chí khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo đến quý độc giả, tác giả: tất cả các bài báo từ năm 2018 được Tạp chí xét duyệt xuất bản đều được cấp địa chỉ số DOI (Digital Object Identifier), đường dẫn địa chỉ của bài báo tới thư mục được quản lý tập trung và tồn tại vĩnh viễn (Tạp chí khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh là thành viên của Crossref).  
1 - 7 trong số 7 mục