--

Địa chỉ

Số 97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

Người phụ trách

PGS.TS. Nguyễn Thuấn
Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Email: journalofscience@ou.edu.vn

Thư ký tòa soạn

Nguyễn Phạm Thiên Kim
Điện thoại: (84.28) 39 333 688
Email: kim.npt@ou.edu.vn

Bạn đọc có thể đặt mua bản in thông qua Tòa soạn với giá 100.000 VND/ quyển. Nếu có nhu cầu với số lượng lớn, người mua phải đặt trước với Tòa soạn.