--
Trang Bìa
17 (5) 2022

Thông báo/Tin tức

Tạp Chí Khoa Học Đại Học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh - Kinh tế và Quản trị Kinh doanh trân trọng thông báo kể từ Số 18(1)2023, tất cả các bài báo được xuất bản đều có mã phân loại JEL (Journal of Economic Literature of American Economic Association). Vì vậy, tất cả các bản thảo gửi đến Tạp Chí Khoa Học Đại Học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh - Kinh tế và Quản trị kinh doanh, đều có mã phân loại JEL, tối đa là 5 mã số JEL, 3 cấp...

Xem chi tiết

MỤC ĐÍCH - PHẠM VI

TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH là Tạp chí chuyên ngành được hình thành từ Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh là Tạp chí đa ngành chính thức được thành lập vào năm 2006.


TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH là Tạp chí học thuật, có phản biện kín hai chiều. Tạp chí là nơi công bố, đăng tải các công trình nghiên cứu khoa học của các nhà nghiên cứu trong các lĩnh vực nghiên cứu thuộc phạm vi của Tạp chí. Tạp chí hoạt động và phát triển theo hướng hội nhập và tham gia kết nối với hệ thống dữ liệu quốc gia và quốc tế.


Các bài báo khoa học được công bố trên cả hai bản in và bản điện tử của TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH là công trình nghiên cứu khoa học hoàn chỉnh thuộc các lĩnh vực: Kinh tế học, Kinh doanh, Tài chính-Ngân hàng-Bảo hiểm, Kế toán-Kiểm toán, Quản trị-Quản lý. Tạp chí khuyến khích: Các công trình nghiên cứu dựa trên việc sử dụng các phương pháp, công nghệ & kỹ thuật mới; Các kết quả nghiên cứu có tác động lớn đến các địa phương, quốc gia, quốc tế; Các nghiên cứu có tính đặc thù về điều kiện kinh tế xã hội & cơ chế quản lý; các lĩnh vực ít được nghiên cứu.


Lịch xuất bản của TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH
 • Issue 1
  • Xuất bản: tháng 01
 • Issue 2
  • Xuất bản: tháng 04
 • Issue 3
  • Xuất bản: tháng 07
 • Issue 4
  • Xuất bản: tháng 09
 • Issue 5
  • Xuất bản: tháng 11

Số mới ra: 17 (5) 2022

Bài viết của số tạp chí

Author(s): Nguyễn Hữu Dũng
Author(s): Trần Hoài Nam, Đặng Tường Anh Thư, Đinh Thị Phương Khanh, Lê Vũ
Author(s): Trần Quốc Nhân, Võ Khánh Duy
Author(s): Lê Hữu Nghĩa, Lâm Thị Hồng Hoa
Author(s): Hà Mỹ Trang, Trịnh Hồ Vũ Ngân, Thạch Keo Sa Ráte
Xem tất cả bài viết