--

11 (1) 2021


Author(s): Nguyen Minh Ha, Nguyen Vinh Luan, Nguyen Minh Trung
DOI: 10.46223/HCMCOUJS.econ.en.11.1.1367.2021
View Counter: | 37 | times
PDF
pp. 3-18
Author(s): Nguyen Thuan, Dang Bac Hai
DOI: 10.46223/HCMCOUJS.econ.en.11.1.1360.2021
View Counter: | 10 | times
PDF
pp. 19-28
Author(s): Bui Ngoc Tuan Anh, Pham Xuan Lan, Van Thi Hong Loan
DOI: 10.46223/HCMCOUJS.econ.en.11.1.1399.2021
View Counter: | 22 | times
PDF
pp. 29-45
Author(s): Dinh Hong Diem Thuy, Tran Thi Thanh Phuong, Nguyen Huu Khanh, Nguyen Truong Vien
DOI: 10.46223/HCMCOUJS.econ.en.11.1.1307.2021
View Counter: | 7 | times
PDF
pp. 46-59
Author(s): Doan Ho Dan Tam, Nguyen Phuc Phuong Vy, Nguyen Thi Xuan Tham, Hoang Thi Ngoc Thang
DOI: 10.46223/HCMCOUJS.econ.en.11.1.1328.2021
View Counter: | 7 | times
PDF
pp. 60-72
Author(s): Phan Tan Luc, Pham Xuan Lan, Bui Ngoc Tuan Anh, Dam Tri Cuong
DOI: 10.46223/HCMCOUJS.econ.en.11.1.543.2021
View Counter: | 9 | times
PDF
pp. 73-82
Author(s): Nguyen Vinh Khuong, Nguyen Thi Lan Huong, Vy Bao Chau, Nguyen Ton Huong Mai, Nguyen Le Cam Thi, Cu Tong Hoai Linh
DOI: 10.46223/HCMCOUJS.econ.en.11.1.1067.2021
View Counter: | 5 | times
PDF
pp. 83-93
Author(s): Tran The Nam, Nguyen Thi Thoa
DOI: 10.46223/HCMCOUJS.econ.en.11.1.988.2021
View Counter: | 3 | times
PDF
pp. 94-108
Author(s): Nguyen Thi Ngoc Diep
DOI: 10.46223/HCMCOUJS.econ.en.11.1.1237.2021
View Counter: | 6 | times
PDF
pp. 109-121
Author(s): Tran Pham Khanh Toan
DOI: 10.46223/HCMCOUJS.econ.en.11.1.542.2021
View Counter: | 12 | times
PDF
pp. 122-135
Author(s): Khuc Dinh Nam, Nguyen Thi Binh Minh
DOI: 10.46223/HCMCOUJS.econ.en.11.1.984.2021
View Counter: | 18 | times
PDF
pp. 136-152